Creació de taules dinàmiques

  1. Situeu el cursor dins d'un interval de cel·les que continguin valors, files i encapçalaments de columna.

  2. Choose Insert - Pivot Table. The Select Source dialog appears. Choose Current selection and confirm with OK. The table headings are shown as buttons in the Pivot Table dialog. Drag these buttons as required and drop them into the layout areas "Filters", "Column Fields", "Row Fields" and "Data Fields".

  3. Arrossegueu els botons que vulgueu dins d'una de les quatre àrees.

Drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the generated pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the generated pivot table to use another page field as a filter.

Si deixeu anar el botó a l'àrea Camps de dades es crearà una llegenda que també mostrarà la fórmula que s'utilitzarà per calcular les dades.

  1. Podeu canviar l'ordre dels botons en qualsevol moment movent-los a una posició diferent de l'àrea amb el ratolí.

  2. Elimineu un botó tornant-lo a arrossegar a l'àrea dels altres botons que apareix a la dreta del diàleg.

  3. Per obrir el diàleg Camp de dades, feu doble clic en un dels botons de l'àrea Camps de fila o Camps de columna. Utilitzeu el diàleg per seleccionar fins on calcula el LibreOffice els subtotals que es visualitzen i si ho ha de fer.

Exit the Pivot Table dialog by pressing OK. A Filter button will now be inserted, or a page button for every data field that you dropped in the Filters area. The pivot table is inserted further down.

Obre un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!