Aplicació de la formatació condicional

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

Icona d'avís

Per a aplicar la formatació condicional, la funció de càlcul automàtic ha d'estar habilitada. Trieu Eines ▸ Continguts de la cel·la ▸ Calcula automàticament (si el càlcul automàtic està habilitat veureu una marca de selecció al costat de l'ordre).


Amb la formatació condicional, podeu realçar els totals que sobrepassen el valor mitjà de tots els totals, per exemple. Si els totals canvien, la formatació canvia de manera corresponent, sense haver d'aplicar altres estils de manera manual.

Definició de les condicions

 1. Seleccioneu les cel·les a les quals voleu aplicar un estil condicional.

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. Introduïu les condicions en el quadre de diàleg. Aquest diàleg es descriu de manera detallada a l'Ajuda del LibreOffice. A continuació se'n mostra un exemple:

Exemple de formatació condicional: realçament dels totals superiors o inferiors al valor mitjà

Pas 1: generació de valors numèrics

Pot ser que vulgueu donar un èmfasi especial a determinats valors de les taules. Per exemple, en una taula de facturació, pot ser que vulgueu mostrar tots els valors que estiguin per sobre de la mitjana en color verd i tots els que es trobin per sota de la mitjana en color vermell. Això és possible amb la formatació condicional.

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  En una de les cel·les introduïu la fórmula =ALEAT() per a obtenir un nombre aleatori entre 0 i 1. Si voleu obtenir enters entre 0 i 50, introduïu la fórmula =ENT(ALEAT()*50).

 2. Copieu la fórmula per a crear una fila de nombres aleatoris. Feu clic a la cantonada inferior dreta de la cel·la seleccionada i arrossegueu-la cap a la dreta fins que se seleccioni l'interval de cel·les desitjat.

 3. De la mateixa manera que s'ha descrit anteriorment, arrossegueu cap avall la cantonada de la cel·la situada més a la dreta per a crear més files de nombres aleatoris.

Pas 2: definició d'estils de cel·la

El pas següent és aplicar un estil de cel·la a tots els valors que representen una facturació per sobre de la mitjana, i un altre estil a aquells valors que es troben per sota de la mitjana. Abans de continuar, assegureu-vos que la finestra Estils sigui visible.

 1. Feu clic a una cel·la en blanc i seleccioneu l'ordre Formata les cel·les en el menú contextual.

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Per a definir un segon estil, feu clic novament a una cel·la en blanc i procediu tal com s'ha descrit anteriorment. Assigneu un color de fons diferent per a la cel·la i assigneu-li un nom (per a aquest exemple, «Per sota»).

Pas 3: càlcul de la mitjana

Per a aquest exemple es calcula la mitjana de valors aleatoris. El resultat se situa en una cel·la:

 1. Establiu el cursor en una cel·la en blanc, per exemple J14, i trieu Insereix ▸ Funció.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Tanqueu l'auxiliar de funcions fent clic a D'acord.

Pas 4: aplicació d'estils de cel·la

Ara podeu aplicar la formatació condicional al full:

 1. Seleccioneu totes les cel·les amb els nombres aleatoris.

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. Definiu la condició de la manera següent: si el valor de la cel·la és inferior a J14, formateu amb l'estil de cel·la «Per sota», i si el valor de la cel·la és major o igual a J14, formateu amb l'estil de cel·la «Per sobre».

Pas 5: còpia d'un estil de cel·la

Per a aplicar la formatació condicional a altres cel·les més endavant:

 1. Feu clic a una de les cel·les a la qual s'hagi assignat la formatació condicional.

 2. Copieu la cel·la al porta-retalls.

 3. Seleccioneu les cel·les que rebran aquesta mateixa formatació.

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Ens cal la vostra ajuda!