Copiar només les cel·les visibles

Suposem que heu amagat unes quantes files d'un interval de cel·les i que ara voleu copiar, suprimir o formatar només les files visibles restants.

El comportament del LibreOffice variarà segons com s'hagin fet invisibles les cel·les: bé amb un filtre o bé manualment.

Mètode i acció

Resultat

Les cel·les s'han filtrat amb filtres automàtics, filtres estàndard o filtres avançats.

Copia, suprimeix, mou o formata una selecció de cel·les visibles actualment.

Només es copien, se suprimeixen, es mouen o es formaten les cel·les visibles de la selecció.

Les cel·les s'han amagat amb l'ordre Amaga del menú contextual de les capçaleres de fila o de columna, o bé amb un esquema.

Copia, suprimeix, mou o formata una selecció de cel·les visibles actualment.

Per defecte, totes les cel·les de la selecció, les amagades incloses, es copien, suprimeixen, mouen o formaten. Restringiu la selecció a les files visibles mitjançant Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona només les files visibles, o bé, a les columnes visibles, triant Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona només les columnes visibles.


Ens cal la vostra ajuda!