Càlcul en fulls de càlcul

A continuació es mostra un exemple d'un càlcul amb el LibreOffice Calc.

 1. Feu clic a una cel·la i introduïu-hi un nombre.

 2. Premeu Retorn.

  El cursor es mourà cap a la cel·la inferior següent.

 3. Introduïu un altre nombre.

 4. Premeu la tecla de tabulació.

  El cursor es mourà cap a la cel·la dreta següent.

 5. Introduïu una fórmula, per exemple, =A3 * A4 / 100.

 6. Premeu Retorn.

  El resultat de la fórmula apareixerà a la cel·la. Si ho voleu, podeu editar la fórmula a la línia d'entrada de la barra de fórmules.

  Quan editeu una fórmula, el resultat nou es calcula automàticament.

Ens cal la vostra ajuda!