Càlcul de diferències horàries

Si voleu calcular diferències horàries, com per exemple el temps entre les 23.30 h i la 01.10 h de la mateixa nit, utilitzeu la fórmula següent:

=(B2<A2)+B2-A2

L'hora més avançada és B2 i l'anterior és A2. El resultat de l'exemple és 01.40 o 1 hora i 40 minuts.

A la fórmula, un dia de 24 hores té el valor d'1 i 1 hora té el valor d'1⁄24. El valor lògic entre parèntesis és 0 o 1, que correspon a 0 o 24 hores. El resultat que dona la fórmula es genera automàticament en format horari a causa de la seqüència dels operands.

Ens cal la vostra ajuda!