Aplicació de la formatació automàtica a un interval de cel·les seleccionat

Feu servir la funcionalitat Formatació automàtica per a aplicar ràpidament una formatació en un interval de cel·les seleccionat.

Aplicació d'una formatació automàtica en un interval de cel·les seleccionat

  1. Select the range of cells to which the AutoFormat style is to be applied. The range must be at least 3 columns and 3 rows in size.

  2. Aneu a Format ▸ Estils de formatació automàtica per a obrir el diàleg Formatació automàtica.

  3. In the Format list choose the AutoFormat style to apply.

  4. A la secció Format, trieu quines propietats de l'estil de formatació automàtic s'aplicaran a l'interval de cel·les seleccionat.

  5. Feu clic a D'acord per aplicar l'estil de formatació automàtic i tanqueu el diàleg.

Icona de nota

En cas que el color del contingut de la cel·la no canviï, assegureu-vos que Visualització - Ressalta el valor estigui desactivat.


Definició d'un estil de formatació automàtica nou

  1. In a Calc spreadsheet, format a cell range with at least 4 columns and 4 rows to serve as model to create the new AutoFormat style.

  2. Seleccioneu l'interval de cel·les formatejat en el pas anterior i aneu a Format - Estils de format automàtic.

  3. Feu clic a Afegeix.

  4. Al quadre Nom del diàleg Afegeix format automàtic, introduïu un nom per al nou estil de format automàtic.

  5. Feu clic a D'acord i tanqueu el diàleg.

note

Els nous estils de format automàtic creats amb els passos anteriors es poden aplicar a qualsevol fitxer del LibreOffice Calc. Per tant, no es limiten al fitxer on es va crear l'estil.


Ens cal la vostra ajuda!