Gestió de cel·les buides

A les versions anteriors del programari, les cel·les buides es forçaven a un 0 numèric en alguns contextos i a una cadena buida en d'altres, excepte en comparació directa, on =A1=0 i =A1="" donaven CERT si A1 era buida. Ara, les cel·les continuen estant buides fins que s'utilitzen, així que =CONSULTAV(...)=0 i =CONSULTAV(...)="" donen CERT si la consulta retorna una cel·la buida.

Una referència simple a una cel·la buida es mostra amb un 0 numèric però no és necessàriament del tipus numèric; passa el mateix amb les comparacions al treball de la cel·la de referència.

En els exemples següents, A1 conté un nombre, B1 és buida i C1 conté la referència a B1:

Cas

Fórmula

Resultats i comentaris

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Mostra 0

=B1=0

CERT

=B1=""

CERT

=C1=0

CERT

=C1=""

CERT (anteriorment era FALS)

=ESNOMBRE(B1)

FALS

=ESNOMBRE(C1)

FALS (anteriorment era CERT)

=ESNOMBRE(CONSULTAV(1;A1:C1;2))

FALS (B1)

=ESNOMBRE(CONSULTAV(1;A1:C1;3))

FALS (C1, anteriorment era CERT)

=ESTEXT(B1)

FALS

=ESTEXT(C1)

CERT

=ESTEXT(CONSULTAV(1;A1:C1;2))

FALS (B1, anteriorment era CERT)

=ESTEXT(CONSULTAV(1;A1:C1;3))

FALS (C1)

=ESBUIDA(B1)

CERT

=ESBUIDA(C1)

CERT

=ESBUIDA(CONSULTAV(1;A1:C1;2))

CERT (B1, anteriorment era FALS)

=ESBUIDA(CONSULTAV(1;A1:C1;3))

FALS (C1)


Icona de nota

Tingueu en compte que el Microsoft Excel actua de manera diferent i sempre retorna un nombre com a resultat d'una referència a una cel·la buida o a una cel·la de fórmula amb el resultat d'una cel·la buida. Per exemple:


Cas

Fórmula

Resultats i comentaris

A1: <Empty>

B1: =A1

Mostra 0, però només és una referència a una cel·la buida.

=ESNOMBRE(A1)

FALS

=ESTEXT(A1)

FALS

=A1=0

CERT

=A1=""

CERT

=ESNOMBRE(B1)

FALS (Microsoft Excel: CERT)

=ESTEXT(B1)

FALS

=B1=0

CERT

=B1=""

CERT (Microsoft Excel: FALS)

C1: =CONSULTAV(...) amb un resultat de cel·la buida

mostra buida (Microsoft Excel: mostra 0)

=ESNOMBRE(CONSULTAV(...))

FALS

=ESTEXT(CONSULTAV(...))

FALS

=ESNOMBRE(C1)

FALS (Microsoft Excel: CERT)

=ESTEXT(C1)

FALS


Ens cal la vostra ajuda!