Suma

Insereix la suma d'un interval de cel·les a la cel·la actual, o insereix els valors de la suma a les cel·les seleccionades. Feu clic a una cel·la, feu clic a aquesta icona i ajusteu opcionalment l'interval de cel·les. També podeu seleccionar algunes cel·les on s'inseriran els valors de la suma i tot seguit fer clic a la icona.

Icona

Suma

El LibreOffice suggereix automàticament un interval de cel·les, proporcionat pel full de càlcul que conté dades. Si l'interval de cel·les ja conté una funció de suma, podeu combinar-la amb la nova per produir la suma total de l'interval. Si l'interval conté filtres, s'insereix la funció subtotal en lloc de la funció suma.

Feu clic a la icona Acceptar (marca de selecció verda) per a utilitzar la fórmula mostrada en la línia d'entrada.

Ens cal la vostra ajuda!