Seleccioneu una funci贸

Insereix una funci贸 d'un interval de cel路les en la cel路la actual. La funci贸 pot ser Suma, Mitjana, M铆nim M脿xim o Compta. Feu clic en una cel路la, despr茅s en aquesta icona, seleccioneu la funci贸 en la llista desplegable i, opcionalment, ajusteu l'interval de cel路les. O seleccioneu algunes cel路les en les quals s'inserir脿 el valor de la funci贸, i despr茅s feu clic a la icona. El resultat de la funci贸 s'afegeix a la part inferior de l'interval.

Icona de Seleccionar una funci贸

Selecciona una funci贸

Selecciona una funci贸 aplicada sense indicar un interval

El LibreOffice suggereix autom脿ticament un interval de cel路les, sempre que el full de c脿lcul contingui dades. Si l'interval de cel路les ja cont茅 una funci贸, podeu combinar-la amb la nova per a produir la funci贸 aplicada a les dades de l'interval. Si l'interval cont茅 filtres, s'insereix la funci贸 Subtotal en lloc de la funci贸 seleccionada.

Feu clic a la icona Accepta per a utilitzar la f贸rmula que es mostra en la l铆nia d'entrada o Cancel路la.

Icona Accepta

Accepta

Icona Cancel路la

Cancel路la

Seleccioneu la funci贸 aplicada en un interval seleccionat

Si l'interval seleccionat t茅 dues o m茅s files, la funci贸 es calcula per a cada columna. Els resultats es col路loquen en cel路les buides a la primera fila disponible per sota de l'interval, un resultat per columna.

Si l'interval seleccionat t茅 una fila, el resultat de la funci贸 es col路loca en la primera cel路la disponible a la dreta de l'interval seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!