Seleccioneu una funció

Insereix una funció d'un interval de cel·les en la cel·la actual. La funció pot ser Suma, Mitjana, Mínim Màxim o Compta. Feu clic en una cel·la, després en aquesta icona, seleccioneu la funció en la llista desplegable i, opcionalment, ajusteu l'interval de cel·les. O seleccioneu algunes cel·les en les quals s'inserirà el valor de la funció, i després feu clic a la icona. El resultat de la funció s'afegeix a la part inferior de l'interval.

Icona de Seleccionar una funció

Selecciona una funció

Selecciona una funció aplicada sense indicar un interval

El LibreOffice suggereix automàticament un interval de cel·les, sempre que el full de càlcul contingui dades. Si l'interval de cel·les ja conté una funció, podeu combinar-la amb la nova per a produir la funció aplicada a les dades de l'interval. Si l'interval conté filtres, s'insereix la funció Subtotal en lloc de la funció seleccionada.

Feu clic a la icona Accepta per a utilitzar la fórmula que es mostra en la línia d'entrada o Cancel·la.

Icona Accepta

Accepta

Icona Cancel·la

Cancel·la

Seleccioneu la funció aplicada en un interval seleccionat

Si l'interval seleccionat té dues o més files, la funció es calcula per a cada columna. Els resultats es col·loquen en cel·les buides a la primera fila disponible per sota de l'interval, un resultat per columna.

Si l'interval seleccionat té una fila, el resultat de la funció es col·loca en la primera cel·la disponible a la dreta de l'interval seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!