DIAFEINER

El resultat és un nombre de data que es pot formatar com a data. A continuació veureu la data d'un dia que és un determinat nombre de dies feiners de la data inicial.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

WORKDAY(StartDate; Days [; Holidays])

DataInicial és la data a partir de la qual es duu a terme el càlcul. Si la data inicial és un dia feiner, el dia s'inclou al càlcul.

Dies és el nombre de dies feiners. El valor és positiu per a un resultat posterior a la data inicial, mentre que el valor és negatiu per a un resultat previ a la data inicial.

Festius és una llista de festius opcionals. Aquests són dies durant els quals no es treballa. Introduïu un interval de cel·les en el qual els festius es llistin individualment.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemples

Quina data s'obté després de 17 dies feiners a partir de l'1 de desembre de 2001? Introduïu la data d'inici "01-12-2001" a la cel·la C3 i el nombre de dies feiners a D3. Les cel·les F3 a J3 contenen les següents vacances de Nadal i de Cap d'Any: "24-12-2001", "25-12-2001", "26-12-2001", "31-12-2001", "01-01-2002".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Ens cal la vostra ajuda!