NUMSETMANA_OOO

NUMSETMANA_OOO calcula el número de setmana de l'any per a un valor de data intern.

note

This function exists for interoperability with LibreOffice releases older than 5.1.0 and OpenOffice.org. It calculates week numbers for a week numbering system in that week number 1 is the week that contains the January 4th. This function does not provide interoperability with other spreadsheet applications. For new documents use the WEEKNUM or ISOWEEKNUM function instead.


Sintaxi

NUMSETMANA_OOO(Nombre; Mode)

Nombre és el número intern de la data.

Mode estableix el començament de la setmana i el tipus de càlcul.

1 = diumenge

2 = dilluns (ISO 8601)

qualsevol altre valor = dilluns (ISO 8601)

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

=NUMSETMANA_OOO(DATA(1995;1;1);1) retorna 1

=NUMSETMANA_OOO(DATA(1995;1;1);2) retorna 52. La setmana 1 comença el dilluns, 2 de gener del 1995.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 5.1 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Ens cal la vostra ajuda!