DIASETMANA

Retorna el dia de la setmana per al valor de data determinat. El dia es retorna com un nombre enter entre 1 (diumenge) i 7 (dissabte) si no s'indica cap tipus, o si s'indica tipus=1. Per a altres tipus, vegeu la taula següent.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

WEEKDAY(Number [; Type])

Nombre, com a valor de data, és un decimal per al qual es retornarà el dia de la setmana.

Tipus és opcional i determina el tipus de càlcul.

Tipus

Número del dia de la setmana retornat

1 o omès

Entre 1 (diumenge) i 7 (dissabte). Per a compatibilitat amb el Microsoft Excel.

2

Entre 1 (dilluns) i 7 (diumenge).

3

Entre 0 (dilluns) i 6 (diumenge)

11

Entre 1 (dilluns) i 7 (diumenge).

12

Entre 1 (dimarts) i 7 (dilluns).

13

Entre 1 (dimecres) i 7 (dimarts).

14

Entre 1 (dijous) i 7 (dimecres).

15

Entre 1 (divendres) i 7 (dijous).

16

Entre 1 (dissabte) i 7 (divendres).

17

Entre 1 (diumenge) i 7 (dissabte).


note

These values apply only to the standard date format that you select under - LibreOffice Calc - Calculate.


note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

=WEEKDAY("2000-06-14") returns 4 (the Type parameter is missing, therefore the standard count is used. The standard count starts with Sunday as day number 1. June 14, 2000 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) returns 3 (the Type parameter is 2, therefore Monday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) returns 4 (the Type parameter is 1, therefore Sunday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) returns 6 (the Type parameter is 14, therefore Thursday is day number 1. May 2, 2017 was a Tuesday and therefore day number 6)

=DIASETMANA(ARA()) retorna el número del dia actual.

tip

To obtain a function indicating whether a day in A1 is a business day, use the IF and WEEKDAY functions as follows:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Business day";"Weekend")


Ens cal la vostra ajuda!