URI Functions

Aquestes funcions de full de càlcul s'usen per a inserir dades a partir d'identificadors de recursos universals (URI).

WEBSERVICE

Obté contingut web a partir d'un URI.

Sintaxi

SERVEIWEB(URI)

URI: URI (text) del servei web.

Exemples

=WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")

Returns the web page content of "https://wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss".

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.WEBSERVICE

FILTERXML

Aplica una expressió XPath en un document XML.

Sintaxi

FILTREXML(DocumentXML; ExpressióXPath)

DocumentXML: (necessari) una cadena de text que conté un flux XML vàlid.

ExpressióXPath: (necessari) una cadena de text que conté una expressió XPath vàlida.

Exemples

=FILTERXML(WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss");"//lastBuildDate")

Returns information on the last build date of the wiki.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FILTERXML

ENCODEURL

Returns a URL-encoded string.

Use this function to transform text with symbols of national alphabets (for example accented characters, non-ASCII alphabets or Asian words) to a string of URL-standard symbols.

Sintaxi

ENCODEURL(Text)

Text: String to encode to a sequence of URL-standard symbols.

Exemples

If cell A1 contains the Cyrillic text "автомобиль", =ENCODEURL(A1) returns %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C (the word "автомобиль" means car in Russian).

If cell B1 contains the text "車", =ENCODEURL(B1) returns %E8%BB%8A ("車" means car in Japanese).

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 5.0 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ENCODEURL

Ens cal la vostra ajuda!