VALORHORA

VALORHORA retorna el número d'hora intern a partir d'un text entre cometes el qual pot mostrar una possible entrada de format d'hora.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


El nombre intern indicat com a decimal és el resultat del sistema de dates utilitzat al LibreOffice per a calcular les entrades de data.

Si la cadena de text també conté un any, un mes o un dia, VALORHORA només retorna la part fraccionària de la conversió.

Sintaxi

VALORHORA("Text")

Text és una expressió d'hora vàlida i s'ha d'introduir entre cometes.

Exemples

=VALORHORA("4PM") retorna 0,67. Si es formata en format horari HH:MM:SS, s'obté 16:00:00.

=VALORHORA("24:00") retorna 1. Si utilitzeu el format horari HH:MM:SS, el valor és 00:00:00.

Ens cal la vostra ajuda!