REPLACEB

Retorna text on una cadena s'ha substituït amb una de nova mitjançant posicions de bytes.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 6.0 del LibreOffice.


Sintaxi

REPLACEB( Text ; Position ; Length ; NewText )

Text: A text expression or reference to a cell containing a text expression in which the bytes are to be replaced.

Position: the byte position from which text is to be replaced.

Length: the number of bytes to be replaced.

NewText: the text to be inserted.

Exemples

=REPLACEB("ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";4;1;"ab") returns "ᄩ abᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ" .

Ens cal la vostra ajuda!