RESTA.CRUA

Resta un conjunt de nombres i dóna el resultat natural, sense eliminar-ne els petits errors d'arrodoniment.

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice5.2


Sintaxi

RAWSUBTRACT(Minuend, Subtrahend1, Subtrahend2, ...)

Subtracts the subtrahend(s) from the minuend without eliminating roundoff errors. The function should be called with at least two parameters.

Exemples

RAWSUBTRACT(0.987654321098765, 0.9876543210987) returns 6.53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0.987654321098765) returns Err:511 (Missing variable) because RAWSUBTRACT requires a minimum of two numbers.

Ens cal la vostra ajuda!