RAWSUBTRACT

Resta un conjunt de nombres i dona el resultat natural, sense eliminar-ne els petits errors d'arrodoniment.

Sintaxi

RAWSUBTRACT(Minuend; Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; … ;[ Subtrahend 254]])

Minuend is a number or a reference to a cell containing a number.

Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; ... ;[ Subtrahend 254]] are numbers or references to cells containing numbers.

Utilitzeu com a mínim dos paràmetres amb la funció.

RAWSUBTRACT() processes arguments from left to right. For example, RAWSUBTRACT(1;2;3;4) calculates 1-2-3-4 or ((1-2)-3)-4 in "natural" order.

Exemples

=RESTA.CRUA(0,987654321098765; 0,9876543210987) retorna 6,53921361504217E-14

=RAWSUBTRACT(0.987654321098765) returns Err:511 (Missing variable) because RAWSUBTRACT requires a minimum of two numbers.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 5.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Ens cal la vostra ajuda!