NETWORKDAYS

Retorna el nombre de dies laborables entre una data d'inici i una data de finalitzaci贸. Es poden deduir els dies festius.

note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per a obtenir resultats basats en els est脿ndards internacionals.


note

Aquesta funci贸 forma part de l'est脿ndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versi贸 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

DataInicial 茅s la data a partir de la qual es fa el c脿lcul. Si la data inicial 茅s un dia feiner, el dia s'inclou al c脿lcul.

DataFinal 茅s la data fins a la qual es fa el c脿lcul. Si la data final 茅s un dia feiner, el dia s'inclou al c脿lcul.

Festius 茅s una llista opcional de dies festius. Aquests s贸n dies durant els quals no es treballa. Introdu茂u un interval de cel路les en les quals els festius s'enumerin individualment.

Workdays is an optional list of number values defining standard work week. This list starts by Sunday, workdays are indicated by zero and non-working days by non-zero value.

note

En introduir dates com a part de f贸rmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritm猫tics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen c脿lculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de f贸rmules, feu servir la funci贸 DATA 鈥 p. ex. DATA(1954;7;20)鈥, o escriviu la data entre cometes i en la notaci贸 ISO 8601 鈥攑. ex. "1954-07-20"鈥. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara 芦07/20/54禄, perqu猫 aix貌 pot generar error si el document s'obre amb una configuraci贸 regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemples

Quants dies feiners hi ha entre el 15/12/2001 i el 15/01/2002? La data inicial s'ubica a la cel路la C3 i la data final a la cel路la D3. Les cel路les F3 a J3 contenen els festius de Nadal i de Cap d'Any seg眉ents: 芦24/12/2001禄, 芦25/12/2001禄, 芦26/12/2001禄, 芦31/12/2001禄, 芦01/01/2002禄.

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) returns 17 workdays.

Quants dies feiners hi ha entre el 12 i el 25 de setembre del 2016 si considerem com a feiners nom茅s els dilluns, els dimarts i els dimecres?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returns 6 workdays.

Ens cal la vostra ajuda!