MINUT

Calcula el minut per a un valor de temps intern. El minut es retorna com un nombre entre 0 i 59.

Sintaxi

MINUT(Nombre)

Nombre, com a valor de temps, és un decimal per al qual es retorna el número del minut.

Exemple

=MINUT(8,999) retorna 58

=MINUT(8,9999) retorna 59

=MINUT(ARA()) retorna el valor del minut actual.

Ens cal la vostra ajuda!