NUMSETMANA.ISO

NUMSETMANA.ISO calcula el número de setmana de l'any per a un valor de data intern.

note

La norma internacional ISO 8601 ha decretat que dilluns ha de ser el primer dia de la setmana. A una setmana que es troba parcialment en un any i parcialment en un altre se li assigna un nombre a l'any on es troben la majoria de dies. Això vol dir que la setmana número 1 de qualsevol any és la setmana que conté el dia 4 de gener.


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 5.1 del LibreOffice.


note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

ISOWEEKNUM(Number)

Nombre és el número intern de la data.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemple

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) returns 53. Week 1 starts on Monday, 1999-01-04.

Ens cal la vostra ajuda!