funció COSHIM

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre complex. El cosinus hiperbòlic d'un nombre complex es pot expressar:

IMCOSH equation

The result is presented in the string format and has the character "i" or "j" as an imaginary unit.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.6 del LibreOffice.


Sintaxi

COSIM("NombreComplex")

Nombre_complex és un nombre complex del qual s'ha de calcular el cosinus hiperbòlic.

note

A complex number is a string expression resulting in the form "a+bi" or "a+bj", where a and b are numbers.
If the complex number is actually a real number (b=0), then it can be either a string expression or a number value.


warning

La funció retorna sempre una cadena que representa un nombre complex.
Si el resultat és un nombre complex amb una de les parts (a o b) igual a zero, aquesta part no es mostra.


Exemples

=IMCOSH("4-3i")
returns -27.0349456030742-3.85115333481178i.

IMCOSH(2)
retorna 3.76219569108363 com una cadena. La part imaginària equival a zero; per tant, no forma part del resultat.

Obre un fitxer amb un exemple:

funció COSIM, funció SINIM, funció SINHIM

Ens cal la vostra ajuda!