funció COSIM

Retorna el cosinus d'un nombre complex.El cosinus d'un nombre complex es pot expressar:

IMCOS equation

The result is presented in the string format and has the character "i" or "j" as an imaginary unit.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

COSIM("NombreComplex")

Nombre_complex és un nombre complex del qual s'ha de calcular el cosinus.

note

A complex number is a string expression resulting in the form "a+bi" or "a+bj", where a and b are numbers.
If the complex number is actually a real number (b=0), then it can be either a string expression or a number value.


warning

La funció retorna sempre una cadena que representa un nombre complex.
Si el resultat és un nombre complex amb una de les parts (a o b) igual a zero, aquesta part no es mostra.


Exemples

=IMCOS("4-3i")
returns -6.58066304055116-7.58155274274654i.

=IMCOS(2)
retorna -0416146836547142 com una cadena. La part imaginària equival a zero; per tant, no forma part del resultat.

Obre un fitxer amb un exemple:


funció COSHIM, funció SINIM, funció SINHIM

Ens cal la vostra ajuda!