FDMES

Retorna la data de l'últim dia d'un mes que es troba mesos abans de la data inicial.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

FDMES(DataInicial; Mesos)

DataInicial és una data (el punt d'inici del càlcul).

Mesos és el nombre de mesos abans (negatiu) o després (positiu) de la data d'inici.

Exemple

Quin és l'últim dia del mes que hi ha 6 mesos després del 14 de setembre de 2001?

=FDMES(DATA(2001;9;14);6) retorna el número de sèrie 37346. En format de data, és 31/03/2002.

=FDMES("2001-09-14";6) també funciona. Si la data es proporciona com a cadena, ha de tenir el format ISO.

Ens cal la vostra ajuda!