DIFDATES

Aquesta funci贸 retorna el nombre de dies, mesos o anys complets entre la data inicial i la data final.

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 3.6 del LibreOffice.


note

Aquesta funci贸 forma part de l'est脿ndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versi贸 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DATEDIF(Start date; End date; Interval)

Data inicial 茅s la data a partir de la qual es duu a terme el c脿lcul.

Data final 茅s la data fins a la qual es fa el c脿lcul. La Data final ha de ser posterior a la Data inicial.

Interval is a string that determines how the difference will be calculated. Possible values are "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd" regardless of the current language settings.

note

En introduir dates com a part de f贸rmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritm猫tics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen c脿lculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de f贸rmules, feu servir la funci贸 DATA 鈥 p. ex. DATA(1954;7;20)鈥, o escriviu la data entre cometes i en la notaci贸 ISO 8601 鈥攑. ex. "1954-07-20"鈥. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara 芦07/20/54禄, perqu猫 aix貌 pot generar error si el document s'obre amb una configuraci贸 regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Valor d'芦Interval禄

Valor de retorn

"d"

Nombre de dies complets entre la Data inicial i la Data final.

"m"

Nombre de mesos complets entre la Data inicial i la Data final.

"y"

Nombre d'anys complets entre la Data inicial i la Data final.

"ym"

Nombre de mesos complets en restar els anys de la difer猫ncia entre la Data inicial i la Data final.

"md"

Nombre de dies complets en restar els anys i els mesos de la difer猫ncia entre la Data inicial i la Data final.

"yd"

Nombre de dies complets en restar els anys de la difer猫ncia entre la Data inicial i la Data final.


Exemples

C脿lcul de la data de naixement. Una persona va n茅ixer el 17/04/1974. Avui 茅s el 13/06/2012.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DIFDATES("17/04/1974";"13/06/2012";"d") dona 13937. Per tant, ha viscut 13937 dies.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Ens cal la vostra ajuda!