CONVERT function

Converteix un valor d'una unitat de mesura al valor corresponent en una altra unitat de mesura. Introduïu les unitats de mesura directament com a text entre cometes o com a referència. Les unitats de mesura especificades a través dels arguments han de coincidir amb els símbols d'unitat admesos, que distingeixen entre majúscules i minúscules. Per exemple, el símbol de la unitat «newton» és la «N» majúscula.

The measurement units recognized by CONVERT fall into 13 groups, which are listed below. CONVERT will perform conversions between any two units within one group but reject any request to convert between units in different groups.

You can also add binary and decimal prefixes to units of measurement that support them. The list of all prefixes and their corresponding multipliers are shown below.

warning

Potser aquesta funció no sigui compatible amb altres programes de full de càlcul.


Sintaxi

CONVERT(Number; FromUnit; ToUnit)

Number is the number to be converted.

FromUnit is the unit from which conversion is taking place.

ToUnit is the unit to which conversion is taking place. Both units must be of the same type.

warning

If FromUnit and ToUnit are not valid units from the same group, then CONVERT reports an invalid argument error (Err:502).


Exemples

=CONVERT(-10; "C"; "F")

Here the function converts -10 degrees Celsius to degrees Fahrenheit, returning the value 14. There is not a simple multiplicative relationship between temperature units, as different reference points are used. Hence, as in this case, an input negative number may be converted to a positive value.

=CONVERT(3.5; "mi"; "yd")

Here the function converts 3.5 international miles to yards, returning the value 6160. Both units are in the Length and distance group.

=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")

Here the function converts 256 gigibits to mebibytes, returning the value 32768. Both units (bit and byte) are in the Information group and support binary prefixes.

=CONVERT(1; "dyn"; "e")

Here the function returns an invalid argument error (Err:502) because the two units (dyne and erg) are in different groups (Force and Energy respectively).

Units of measurement

Below are the unit measurement groups supported by the CONVERT function. Be aware that conversions can only happen between units that belong to the same group.

note

The column Prefix indicates whether or not a given unit of measurement supports prefixes.


Area

note

Some measurement units have more than one accepted symbol. The accepted unit symbols are separated by semicolons in the Unit symbol column.


Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"ang2" ; "ang^2"

Square angstrom

"ar"

Are

"ft2" ; "ft^2"

Square foot

No

"ha"

Hectare

No

"in2" ; "in^2"

Square inch

No

"ly2" ; "ly^2"

Square light-year

No

"m2" ; "m^2"

Square meter

"mi2" ; "mi^2"

Square international mile

No

"Morgen"

Morgen

No

"Nmi2" ; "Nmi^2"

Square nautical mile

No

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

Square pica point

No

"pica2" ; "pica^2"

Square pica

No

"uk_acre" ; "acre"

International acre

No

"us_acre"

US survey acre

No

"yd2" ; "yd^2"

Square yard

No


Energy

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"BTU" ; "btu"

British thermal unit

No

"c"

Thermochemical calorie

"cal"

International Steam Table calorie

"e"

erg

"eV" ; "ev"

Electron volt

"flb"

Foot-pound

No

"HPh" ; "hh"

Horsepower-hour

No

"J"

Joule

"Wh" ; "wh"

Watt-hour


Flux density

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"ga"

Gauss

"T"

Tesla


Força

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"dyn" ; "dy"

Dyne

"N"

Newton

"lbf"

Pound-force

No

"pond"

Pond


Informació

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"bit"

Bit

"byte"

Byte


Longitud i distància

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"ang"

Angstrom

"ell"

Alna

No

"ft"

Peu

No

"in"

Polzada

No

"ly" ; "lightyear"

Any de llum

"m"

Metre

"mi"

Milla internacional

No

"Nmi"

Milla nàutica

No

"parsec" ; "pc"

Parsec

"Pica" ; "picapt"

Pica point

No

"pica"

Pica

No

"survey_mi"

US survey mile

No

"yd"

Yard

No


Massa i pes

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"cwt" ; "shweight"

Short hundredweight

No

"g"

Gram

"grain"

Gra

No

"lbm"

Lliura

No

"ozm"

Unça

No

"pweight"

Pennyweight

No

"sg"

Slug

No

"stone"

Stone

No

"ton"

Short ton

No

"u"

Unitat de massa atòmica unificada

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

Long hundredweight

No

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

Long ton

No


Potència

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"HP" ; "h"

Mechanical horsepower

No

"PS"

Pferdestärke or metric horsepower

No

"W" ; "w"

Vat


Pressió

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"atm" ; ("at")(1)

Atmosfera estàndard

"mmHg"

Mil·límetre de mercuri

"Pa"

Pascal

"psi"

Pound per square inch

No

"Torr"

Torr

No


warning

1 - The "at" unit is deprecated. Use "atm" instead.


Velocitat

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"admkn"

Nus de l'Almirallat

No

"kn"

Nus internacional

No

"m/h" ; "m/hr"

Metres per hora

"m/s" ; "m/sec"

Metres per segon

"mph"

Milles per hora

No


Temperatura

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"C" ; "cel"

Grau Celsius

No

"F" ; "fah"

Grau Fahrenheit

No

"K" ; "kel"

Kelvin

"Rank"

Grau Rankine

No

"Reau"

Grau Réaumur

No


Temps

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"day" ; "d"

Dia

No

"hr"

Hora

No

"mn" ; "min"

Minut

No

"sec" ; "s"

Segon

"yr"

Any

No


Volum

Símbol de la unitat

Descripció

Prefix

"ang3" ; "ang^3"

Cubic angstrom

"barrel"

Barril de petroli

No

"bushel"

US bushel

No

"cup"

US cup

No

"ft3" ; "ft^3"

Peu cúbic

No

"gal"

US gallon

No

"Glass"(2)

Australian glass (200 milliliters)

No

"GRT" ; "regton"

Tonatge d'arqueig brut

No

"Humpen"(2)

Humpen (500 milliliters)

No

"in3" ; "in^3"

Polzada cúbica

No

"l" ; "L" ; "lt"

Litre

"ly3" ; "ly^3"

Any de llum cúbic

No

"m3" ; "m^3"

Metre cúbic

"mi3" ; "mi^3"

Milla internacional cúbica

No

"Middy"(2)

Australian middy (285 milliliters)

No

"MTON"

Measurement ton

No

"Nmi3" ; "Nmi^3"

Cubic nautical mile

No

"oz"

US fluid ounce

No

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

No

"pica3" ; "pica^3"

Cubic pica

No

"pt" ; "us_pt"

US pint

No

"qt"

US quart

No

"Schooner"(2)

Australian schooner (425 milliliters)

No

"Sixpack"(2)

Paquet de sis (2 litres)

No

"tbs"

US tablespoon

No

"tsp"

US teaspoon

No

"tspm"

Metric teaspoon

No

"uk_gal"

Imperial gallon

No

"uk_pt"

Imperial pint

No

"uk_qt"

Imperial quart

No

"yd3" ; "yd^3"

Cubic yard

No


note

2 - These units are not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard for the CONVERT function. They are preserved for backward compatibility.


Prefixos

Prefixos decimals

Prefix

Multiplicador

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


Prefixos binaris

Prefix

Multiplicador

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

Ens cal la vostra ajuda!