Estils de cel·les

Per a accedir a aquesta ordre...


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Alineació

Permet definir les opcions d'alineació per als continguts de la cel·la actual o de les cel·les seleccionades.

Tipografia asiàtica

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Protecció de cel·les

Defineix les opcions de protecció per a les cel·les seleccionades.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!