Agrupament

L'agrupament de taules dinàmiques mostra el diàleg Agrupacions per a valors o dates.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Grup i esquema ▸ Agrupa.


Inici

Especifica l'inici de l'agrupament.

Automàticament

Especifica si s'ha de començar a agrupar pel valor més petit.

Manualment a

Especifica si s'ha d'introduir el valor inicial perquè feu l'agrupament de manera manual.

Fi

Especifica el final de l'agrupament.

Automàticament

Especifica si l'agrupament ha d'acabar al valor més gran.

Manualment a

Especifica si s'ha d'introduir el valor inicial perquè feu l'agrupament de manera manual.

Agrupa per

Especifica l'interval de valors per al qual s'han de calcular tots els límits del grup.

Nombre de dies

En el cas d'agrupament de valors de data, indica el nombre de dies per agrupar-los.

Intervals

En el cas d'agrupament de valors de data, s'indiquen els intervals per agrupar-los.

Ens cal la vostra ajuda!