Actualitza

Actualitza la taula dinĂ mica.

Després d'importar un full de càlcul de l'Excel que contingui una taula dinàmica, feu clic a la taula i després trieu Dades ▸ Taula dinàmica ▸ Actualitza.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades â–¸ Taula dinĂ mica â–¸ Actualitza.


Ens cal la vostra ajuda!