Opcions del camp de dades

Podeu indicar opcions addicionals per als camps de dades de columnes, files i pàgines a la taula dinàmica.

Ordena per

Select the data field that you want to sort columns or rows by.

Ascendent

Ordena els valors de més petit a més gran. Si el camp seleccionat és el camp per al qual s'ha obert el diàleg, els elements s'ordenen per nom. Si s'ha seleccionat un camp de dades, els elements s'ordenen pel valor resultant del camp de dades seleccionat.

Descendent

Ordena els valors de més gran a més petit. Si el camp seleccionat és el camp per al qual s'ha obert el diàleg, els elements s'ordenen per nom. Si s'ha seleccionat un camp de dades, els elements s'ordenen pel valor resultant del camp de dades seleccionat.

Manual

Ordena alfabèticament els valors.

Opcions de visualització

Podeu indicar les opcions de visualització per a tots els camps de fila menys per a l'últim camp més interior de la fila.

Disposició

Seleccioneu el mode de disposició per al camp en el quadre de llista.

Línia buida després de cada element

Adds an empty row after the data for each item in the pivot table.

Mostra automàticament

Mostra els nn elements superiors o inferiors quan ordeneu per un camp indicat.

Mostra

Turns on the automatic show feature.

elements

Enter the maximum number of items that you want to show automatically.

De

Shows the top or bottom items in the specified sort order.

Utilitzant els camps

Select the data field that you want to sort the data by.

Amaga els elements

Select the items that you want to hide from the calculations.

Jerarquia

Select the hierarchy that you want to use. The pivot table must be based on an external source data that contains data hierarchies.

note

Calc does not provide multiple hierarchies for a single field and so this option is normally grayed. If you use a pivot table data source extension, that extension could define multiple hierarchies for some fields and then the option could become available. See the documentation supplied with that extension for more details.


Ens cal la vostra ajuda!