Seleccioneu la font de dades

Seleccioneu la base de dades i la taula o consulta que conté les dades que voleu utilitzar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Taula dinàmica; en el diàleg Selecciona la font, trieu l'opció Font de dades registrada al LibreOffice.


Selecció

Només podeu seleccionar les bases de dades que estan registrades al LibreOffice. Per a registrar una font de dades, trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Bases de dades.

Base de dades

Seleccioneu la base dades que conté la font de dades que voleu utilitzar.

Font de dades

Seleccioneu la font de dades que voleu utilitzar.

Tipus

Feu clic al tipus de font per a la font de dades seleccionada. Podeu triar quatre tipus de font de dades: "Taula", "Consulta" i "SQL" o SQL (natiu).

Ens cal la vostra ajuda!