Mostra els detalls (Taula dinàmica)

Insereix un nou full "analitzable" amb més informació sobre la cel·la actual de la taula dinàmica. També podeu fer doble clic a una cel·la de la taula dinàmica per inserir el full "analitzable". El full nou mostra un subgrup de files de la font de dades original que constitueix les dades de resultats mostrades a la cel·la actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Grup i esquema ▸ Mostra els detalls (per a algunes taules dinàmiques).


Icona de nota

Els elements amagats no s'avaluen, però s'inclouen les files per als elements amagats. L'opció Mostra els detalls només està disponible per a les taules dinàmiques basades en intervals de cel·les o dades de bases de dades.


Ens cal la vostra ajuda!