Consolidate

Combina dades d'un o més intervals de cel·les independents i calcula un interval nou utilitzant la funció que indiqueu.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Consolida.


Funció

Selecciona la funció que voleu utilitzar per consolidar les dades.

Intervals de consolidació

Mostra els intervals de cel·les que voleu consolidar.

Interval de dades font

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Reduir / Ampliar

Feu clic a la icona Contrau per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Aleshores és més fàcil marcar la referència requerida al full. Aleshores, les icones es converteixen automàticament a la icona Amplia. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Copia els resultats a

Mostra la primera cel·la de l'interval on es mostraran els resultats de la consolidació.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Afegeix

Afegeix l'interval de cel·les indicat al quadre Interval de dades font al quadre Intervals de consolidació.

Opcions

Mostra opcions addicionals.

Ens cal la vostra ajuda!