Filtre avançat

Defineix un filtre avançat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Més filtres ▸ Filtre avançat...


Llegeix els criteris de filtre de

Seleccioneu l'interval amb nom, o bé introduïu l'interval de cel·les que conté el criteri de filtre que voleu utilitzar.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Opcions

Mostra opcions addicionals del filtre.

Distingeix entre majúscules i minúscules

Distingeix entre lletres majúscules i minúscules quan es filtren les dades.

L'interval conté etiquetes de columna

Inclou les etiquetes de columna a la primera fila d'un interval de cel·les.

Copia els resultats a

Seleccioneu la casella de selecció i tot seguit seleccioneu l'interval de cel·les on voleu visualitzar els resultats del filtre. També podeu seleccionar un interval amb nom de la llista.

Expressió regular

Us permet utilitzar comodins a la definició del filtre. Per veure una llista de les expressions regulars que admet el LibreOffice, feu clic aquí.

Si la casella de selecció Expressió regular està seleccionada, podreu utilitzar expressions regulars al camp Valor si el quadre de llista Condició està definit com a '=' IGUAL o '<>' DESIGUAL. Això també s'aplica a les cel·les respectives que definiu per a un filtre avançat.

Sense duplicats

Exclou les files duplicades a la llista de dades filtrades.

Conserva els criteris de filtre

Seleccioneu la casella de selecció Copia els resultats a... i indiqueu l'interval de destinació on voleu visualitzar les dades filtrades. Si s'activa aquesta casella, l'àrea de destinació segueix vinculada a l'interval d'origen. Heu d'haver definit l'interval d'origen a Dades ▸ Defineix l'interval com a interval de la base de dades. Després d'això, podeu tornar a aplicar el filtre definit en qualsevol moment de la manera següent: feu clic a l'interval d'origen i trieu Dades ▸ Actualitza l'interval.

Aplicació de filtres avançats

  1. Copieu les capçaleres de columna dels intervals del full que s'han de filtrar en una àrea buida del full, i després introduïu els criteris per al filtre en una fila sota les capçaleres. Les dades organitzades horitzontalment en una fila sempre es connectaran de manera lògica amb el booleà AND, i les dades ordenades verticalment en una columna, amb el booleà OR.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Exemple

Carregueu un full de càlcul amb un nombre gran de registres. En aquest exemple s'utilitza un document fictici de Facturació, però també podeu utilitzar qualsevol altre document. El document té la disposició següent:

A

B

C

D

E

1

Mes

Estàndard

Empresa

Luxe

Suite

2

Gener

125600

200500

240000

170000

3

Febrer

160000

180300

362000

220000

4

Març

170000

etcètera...


Copieu la fila 1 amb les capçaleres de les files (noms dels camps), fins a la fila 20, per exemple. Introduïu les condicions del filtre enllaçades amb OR a les files 21, 22, etcètera.

A

B

C

D

E

20

Mes

Estàndard

Empresa

Luxe

Suite

21

Gener

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Trieu Dades ▸ Més filtres ▸ Filtre avançat i seleccioneu l'interval A20:E22. Després de que feu clic a D'acord, només es mostraran les files filtrades. La resta s'amagarà de la visualització.

Ens cal la vostra ajuda!