Opcions

Estableix opcions d'ordenació addicionals.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Ordena, pestanya Opcions.


Case sensitive

Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies.

note

For Asian languages: Check Case Sensitive to apply multi-level collation. With multi-level collation, entries are first compared in their primitive forms with their cases and diacritics ignored. If they evaluate as the same, their diacritics are taken into account for the second-level comparison. If they still evaluate as the same, their cases, character widths, and Japanese Kana difference are considered for the third-level comparison.


Range contains row/column labels

Omet la primera fila o la primera columna a la selecció de l'ordenació. El paràmetre Direcció que apareix a la part inferior del diàleg defineix el nom i la funció d'aquesta casella de selecció.

Inclou els formats

Manté la formatació actual de la cel·la.

Habilita l'ordenació natural

L'ordenació natural és un algoritme d'ordenació que ordena els nombres prefixats amb cadenes de text basant-se en el valor de l'element numèric de cada nombre triat, en comptes del sistema tradicional de sordenar-los com a cadenes de text. Per exemple, imagineu que teniu la sèrie de valors A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Si poseu aquests valors en un interval de cel·les i els ordeneu, quedaran A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Aquest resultat té sentit per qui entent el mecanisme intern d'ordenació, a altres persones sembla estrany, o fins i tot incorrecte. Amb l'ordenació natural habilitada, els valors com els de l'exemple s'ordenen «correctament» i, en general, fa més còmodes les operacions d'ordenació.

Include boundary column(s)/row(s) containing only comments

Range boundary columns (for sorting rows) or boundary rows (for sorting columns) of a sorting range are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing comments are also to be sorted.

Include boundary column(s)/row(s) containing only images

Border columns (for sorting rows) or border rows (for sorting columns) of a sorting area are not sorted by default if they are empty. Check this option if boundary columns or boundary rows containing images are also to be sorted.

Copia els resultats de l'ordenació a:

Copia la llista ordenada a l'interval de cel·les que indiqueu.

Sort results (named ranges list)

Select a named cell range where you want to display the sorted list.

Sort results (input box)

Enter the cell range where you want to display the sorted list.

Tipus d'ordenació personalitzat

Feu clic aquí i seleccioneu l'ordenació personalitzada que vulgueu aplicar.

Custom sort order list

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Llengua

Llengua

Seleccioneu la llengua de les regles d'ordenació.

Opcions

Seleccioneu una opció d'ordenació per a la llengua. Per exemple, seleccioneu l'opció "agenda telefònica" per a l'alemany si voleu incloure el caràcter especial umlaut a l'ordenació.

Direcció

De dalt a baix (ordena les files)

Ordena les files segons els valors de les columnes actives de l'interval seleccionat.

D'esquerra a dreta (ordena les columnes)

Ordena les columnes segons els valors de les files actives de l'interval seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!