Congela files i columnes

Divideix el full a l'angle superior esquerre de la cel·la activa i l'àrea superior esquerra no es pot desplaçar més.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

From the tabbed interface:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

Des de les barres d'eines:

Icona Congela files i columnes

Congela files i columnes


Ens cal la vostra ajuda!