Entrada automàtica

Activa i desactiva la funció Entrada automàtica, que completa automàticament entrades a partir d'altres entrades de la mateixa columna. La columna escaneja fins a un màxim de 2.000 cel·les o 200 cadenes diferents.

Desactivació dels canvis automàtics

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Entrada automàtica.


Es realça el text completat.

Si escriviu fórmules que utilitzen caràcters coincidents amb els caràcters d'entrades anteriors, apareix un indicador d'ajuda que llista les últimes deu funcions utilitzades de l'Auxiliar de funcions, de tots els noms d'intervals definits, dels noms d'intervals de bases de dades i del contingut de totes les àrees d'etiquetes.

La funció Entrada automàtica distingeix entre majúscules i minúscules. Si, per exemple, heu escrit "Total" en una cel·la, no podreu introduir "total" en una altra cel·la de la mateixa columna sense desactivar abans la funció Entrada automàtica.

Ens cal la vostra ajuda!