Calcula automàticament

Recalcula automàticament totes les fórmules del document.

Si modifiqueu una cel·la d'un full, a continuació es recalcularan la resta de cel·les del full. Tots els diagrames que apareguin al full també s'actualitzaran.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Dades ▸ Calcula ▸ Càlcul automàtic.


Ens cal la vostra ajuda!