Mode d'emplenament

Activa el Mode d'emplenament al Detectiu. La busca del ratolí es converteix en un símbol especial i podeu fer clic a qualsevol cel·la per veure un rastre a la cel·la anterior. Per sortir d'aquest mode, premeu Esc o feu clic a Surt del mode d'emplenament al menú contextual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Mode d'emplenament.


La funció Mode d'emplenament és idèntica a l'ordre Rastreja els anteriors si crideu aquest mode per primer cop. Utilitzeu el menú contextual per a seleccionar més opcions del Mode d'emplenament i per a sortir d'aquest mode.

Ens cal la vostra ajuda!