Suprimeix tots els rastres

Suprimeix totes les fletxes de rastreig del full de càlcul.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Suprimeix tots els rastres.


Ens cal la vostra ajuda!