Suprimeix les dependències

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastreig creades amb Rastreja les dependències.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Suprimeix les dependències.


Ens cal la vostra ajuda!