Detectiu

Aquesta ordre activa el Detectiu del full de càlcul. Amb el Detectiu podeu fer un seguiment de les dependències des de la cel·la que conté la fórmula actual fins a les cel·les del full de càlcul.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Detectiu.


Un cop heu definit un rastre, hi podeu apuntar amb el cursor del ratolí. El cursor del ratolí canviarà de forma. Feu doble clic al rastre amb aquest cursor per seleccionar la cel·la referenciada al final del rastre.

Rastreja els anteriors

Aquesta funció mostra la relació entre la cel·la actual que conté una fórmula i les cel·les utilitzades a la fórmula.

Suprimeix els anteriors

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastre que s'han inserit amb l'ordre Rastreja els anteriors.

Rastreja les dependències

Dibuixa fletxes de rastreig a la cel·la activa a partir de fórmules que depenen de valors a la cel·la activa.

Suprimeix les dependències

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastreig creades amb Rastreja les dependències.

Suprimeix tots els rastres

Suprimeix totes les fletxes de rastreig del full de càlcul.

Rastreja l'error

Dibuixa fletxes de rastreig a tots les cel·les anteriors que produeixen un error en una cel·la seleccionada.

Marca les dades no vàlides

Marca totes les cel·les del full que contenen valors exclosos de les normes de validació.

Actualitza els rastres

Torna a dibuixar tots els rastres al full. Es tenen en compte les fórmules modificades quan es tornen a dibuixar els rastres.

Actualització automàtica

Actualitza automàticament tots els rastres del full sempre que modifiqueu una fórmula.

Mode d'emplenament

Activa el Mode d'emplenament al Detectiu. La busca del ratolí es converteix en un símbol especial i podeu fer clic a qualsevol cel·la per veure un rastre a la cel·la anterior. Per sortir d'aquest mode, premeu Esc o feu clic a Surt del mode d'emplenament al menú contextual.

Ens cal la vostra ajuda!