Partició de mots

L'ordreParteix els mots crida el diàleg que permet configurar la partició de mots al LibreOffice Calc.

Per a accedir a aquesta ordre...

Menú Eines ▸ Llengua ▸ Partició de mots.


Només podeu activar la partició de mots automàtica al LibreOffice Calc quan la característica de salt de fila és activa.

Partició de mots per a les cel·les seleccionades.

  1. Seleccioneu les cel·les per a les quals voleu canviar la partició de mots.

  2. Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Partició de mots.

  3. Apareixerà el diàleg Formata les cel·les obert per la pestanya Alineació

  4. Activeu les caselles de selecció Ajustament automàtic del text i Activa la partició de mots.

Partició de mots per als objectes de dibuix

  1. Seleccioneu un objecte de dibuix.

  2. Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Partició de mots.

  3. Cada vegada que crideu l'ordre, activeu o desactiveu la partició de mots per a l'objecte de dibuix. Una marca de selecció mostra l'estat actual.

Ens cal la vostra ajuda!