Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents. The cell style corresponding to the first condition that evaluates to true is applied. Cell styles applied through Conditional Formatting override cell styles applied manually using the Formatting Bar or the Styles sidebar.

Podeu introduir diverses condicions que consultin els valors de les cel·les o els resultats de les fórmules. Les condicions es calculen de la primera a l'última. Si la condició 1 és certa segons el contingut actual d'una cel·la, s'hi aplica l'estil de cel·la corresponent. Si no, s'executa la condició 2 per a determinar si s'ha d'aplicar l'estil corresponent. Si cap de les condicions concorda amb el contingut de la cel·la, no se'n fa cap canvi en la formatació.

Conditional formats do not overwrite cell styles and direct formatting applied manually. They remain saved as cell properties and are applied when the cell matches no conditions or when you remove all conditional formats.

warning

Per a aplicar la formatació condicional, s'ha d'activar l'ordre Calcula automàticament. Trieu Eines ▸ Continguts de la cel·la ▸ Calcula automàticament (quan l'ordre estigui activada es mostrarà amb una marca de selecció al costat).


Interval de cel·les

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Conditional - Condition.

A la barra Formatació, feu clic a

Icon Conditional Format - Condition

Formatació condicional


Interval

Defines the range of cells concerned by the conditional formatting. Click on the Shrink button to minimize the dialog box. Click again on the button to come back to the dialog box once the range is selected.

Llista de condicions

List of the conditions defined for the cell range in order of evaluation. You can define as many conditions as you want.

Up

Increase priority of the selected condition.

Down

Decrease priority of the selected condition.

Afegeix

Afegeix la condició a la llista de condicions.

Suprimeix

Deletes the condition from the condition list.

Condition list entries

Specify if conditional formatting is dependent on one of the entry listed on the drop down box.

Condition - Cell value is

Applies a cell style on the cell or cell range controlled by the condition set in the drop down list. The formatting is applied to each cell individually and the condition may depend on other cells values of the selected range.

Condition - Formula is

Applies the selected style to the cell when the formula expression in the text box in the right is not zero.

Condition - Date is

Applies the selected style to the cell when the cell contents is formatted as date and the condition is one of the available date interval in the dropdown list.

Condition - All cells

Applies the conditional formatting to the set of cells defined in the selected range. The formatting is applied based on the contents of the whole range.

Color Scale

Applies a color scale to a range consisting of displaying a bicolor or tricolor gradient on this range depending on the value of each cell.

Barra de dades

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell.

Joc d'icones

Add an icon to the cell based on the value relative to the specified thresholds. Several icon sets are available.

Aplica l'estil

Select the cell style to apply when the condition is verified. Select New Style to open the Cell Style dialog and define the style properties.

Gestió de les condicions

Manage all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Ens cal la vostra ajuda!