Formatació automàtica

Utilitzeu aquesta ordre per aplicar una formatació automàtica a una àrea seleccionada del full o per definir les vostres pròpies opcions de formatació automàtica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Estils de formatació automàtica.

A la barra Eines, feu clic a

Icona d'estils de formatació automàtica

Formatació automàtica


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Format

Trieu una formatació automàtica predefinida per a aplicar-la a una àrea seleccionada del full.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Afegeix

Us permet afegir la formatació actual d'un interval d'almenys 4 × 4 cel·les a la llista de formatacions automàtiques predefinides. S'obrirà el diàleg Afegeix una formatació automàtica.

Introduïu un nom i feu clic a D'acord.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Canvia el nom

Obre un diàleg que us permet canviar el nom de la formatació automàtica seleccionada.

S'obre el diàleg Canvia el nom de la formatació automàtica. Introduïu-hi el nom nou de la formatació automàtica.

Formatació

En aquesta secció podeu seleccionar o desseleccionar les opcions de formatació disponibles. Si voleu mantenir qualsevol dels paràmetres que actualment s'apliquen al full, desseleccioneu l'opció corresponent.

Format numèric

Si aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir el format numèric del format seleccionat.

Vores

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir la vora del format seleccionat.

Lletra tipogràfica

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir el tipus de lletra del format seleccionat.

Patró

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir el patró del format seleccionat.

Alineació

Quan està activada, indica que voleu mantenir l'alineació del format seleccionat.

Ajusta automàticament l'amplada i l'alçada

Quan aquesta opció està activada, indica que voleu mantenir l'amplada i l'alçada per a les cel·les seleccionades del format seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!