Divisió de cel·les

Divideix cel·les que s'han fusionat prèviament

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Fusiona les cel·les ▸ Divideix les cel·les


Ens cal la vostra ajuda!