Afegeix

Afegeix la selecció actual a les àrees d'impressió definides.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Afegeix.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Layout - Add Print Ranges tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Add.

Des de les barres d'eines:

Icon Add Print Area

Add Print Area


Ens cal la vostra ajuda!