Edita les àrees d'impressió

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Edita.

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu la pestanya Disposició ▸ Edita.

Al menú Disposició de la pestanya Disposició, trieu Àrees d'impressió ▸ Edita.

Des de les barres d'eines:

Icona Edita les àrees d'impressió

Edita les àrees d'impressió


Impressió de files o columnes a totes les pàgines

Definició de les àrees d'impressió en un full

Àrea d'impressió

Us permet modificar una àrea d'impressió definida.

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

Al quadre de text dret, podeu introduir una àrea d'impressió mitjançant una referència o un nom. Si el cursor és al quadre de text Àrea d'impressió també podeu seleccionar l'àrea d'impressió del full amb el ratolí.

Reduir / Ampliar

Feu clic a la icona Contrau per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Aleshores és més fàcil marcar la referència requerida al full. Aleshores, les icones es converteixen automàticament a la icona Amplia. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Files a repetir

Trieu una o diverses files per a imprimir a cada pàgina. Al quadre de text de la dreta introduïu la referència de la fila, per exemple, «1» o «$1» o «$2:$3». El quadre de llista mostra -definit per l'usuari-. També podeu seleccionar -cap- per a suprimir una fila definida que es repeteix.

També podeu definir les files que es repeteixen arrossegant el ratolí en el full de càlcul si el cursor és al camp de text Files a repetir del diàleg.

Reduir / Ampliar

Feu clic a la icona Contrau per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Aleshores és més fàcil marcar la referència requerida al full. Aleshores, les icones es converteixen automàticament a la icona Amplia. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Columnes a repetir

Trieu una o diverses columnes per a imprimir a cada pàgina. Al quadre de text de la dreta introduïu la referència de la columna, per exemple, «A» o «AB» o «$C:$E». El quadre de llista mostra -definit per l'usuari-. També podeu seleccionar -cap- per a suprimir una columna definida que es repeteix.

També podeu definir les columnes que es repeteixen arrossegant el ratolí en el full de càlcul si el cursor és al camp de text Columnes a repetir del diàleg.

Reduir / Ampliar

Feu clic a la icona Contrau per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Aleshores és més fàcil marcar la referència requerida al full. Aleshores, les icones es converteixen automàticament a la icona Amplia. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Ens cal la vostra ajuda!