Defineix

Defineix una cel·la activa o un interval de cel·les seleccionades com a àrea d'impressió.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Defineix.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Print Area tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Define

Des de les barres d'eines:

Icon Define Print Area

Define Print Area


Ens cal la vostra ajuda!