Defineix

Defineix una cel·la activa o un interval de cel·les seleccionades com a àrea d'impressió.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Defineix.


Ens cal la vostra ajuda!