Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Select one sheet only to call the command. The current sheet is always selected. If a sheet other than the current sheet is selected, you can deselect it by pressing while clicking the corresponding sheet tab at the bottom of the window.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Mostra el full.

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu Disposició ▸ Mostra el full.

From the sheet navigation bar:

Trieu Mostra el full.

Des de les barres d'eines:

Icona Mostra el full

Mostra el full


Fulls amagats

Mostra una llista de tots els fulls amagats al full de càlcul. Per a mostrar un full específic, feu clic a l'entrada corresponent de la llista i confirmeu-la fent clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!