Amplada òptima de columna

Defineix l'amplada òptima de columna per a les columnes seleccionades. L'amplada òptima de columna depèn de l'entrada més llarga dins d'una columna. Podeu triar una de les unitats de mesura disponibles.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Columnes ▸ Amplada òptima.

Feu doble clic amb el botó secundari sobre el separador de columnes en l'encapçalament.


Afegeix

Defineix l'espaiat addicional entre l'entrada més llarga d'una columna i les vores verticals de la columna.

Valor per defecte

Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column. The additional spacing for the optimal column width is preset to 2 mm.

Ens cal la vostra ajuda!