Alçades òptimes de les files

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Files ▸ Alçada òptima.


Afegeix

Estableix un espaiat addicional entre el caràcter més llarg d'una fila i els límits de la cel·la.

Valor per defecte

Restaura el valor per defecte per a l'alçada òptima de la fila.

Ens cal la vostra ajuda!