Define Label Range

Obre un diàleg on podeu definir una àrea de l'etiqueta.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Etiquetes.


Reconeixement dels noms com a adreces

Els continguts de cel·la d'una àrea d'etiqueta es poden utilitzar com els noms a les fórmules: el LibreOffice reconeix aquests noms de la mateixa manera que ho fa amb els noms predefinits per als dies de la setmana i els mesos. Aquests noms es completen automàticament quan s'escriuen en una fórmula. A més, els noms definits per àrees d'etiqueta tindran prioritat sobre els noms definits per àrees generades automàticament.

note

Podeu definir àrees de l'etiqueta que continguin les mateixes etiquetes a fulls diferents. El LibreOffice cerca primer les àrees de les etiquetes del full actual i, en cas que la cerca falli, les àrees d'altres fulls.


Interval

Mostra la referència de cel·la per a cada àrea de l'etiqueta. Per suprimir una àrea de l'etiqueta del quadre de llista, seleccioneu-la i tot seguit feu clic a Suprimeix.

Reduir / Ampliar

Feu clic a la icona Contrau per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Aleshores és més fàcil marcar la referència requerida al full. Aleshores, les icones es converteixen automàticament a la icona Amplia. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Conté etiquetes de columnes

Inclou etiquetes de columna a l'àrea actual de l'etiqueta.

Conté etiquetes de files

Inclou etiquetes de fila a l'àrea actual de l'etiqueta.

Per a l'interval de dades

Estableix l'interval de dades per a la qual l'àrea de l'etiqueta seleccionada és vàlida. Per modificar-lo, feu clic al full i seleccioneu un altre interval amb el ratolí.

Reduir / Ampliar

Feu clic a la icona Contrau per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Aleshores és més fàcil marcar la referència requerida al full. Aleshores, les icones es converteixen automàticament a la icona Amplia. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seva mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Afegeix

Afegeix l'àrea de l'etiqueta actual a la llista.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Ens cal la vostra ajuda!